top of page
PRAWO MEDYCZNE

        Prawo medyczne i prowadzenie postępowań sądowych związanych z personelem medycznym jest jednym z głównych obszarów moich zainteresowań, jak i praktyki Kancelarii. Mam doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych, dotyczących błędu, czy zaniedbania lekarskiego, spraw cywilnych obejmujących odszkodowania i zadośćuczynienie za szkody związane z nieprawidłowym przeprowadzeniem leczenia, błędnie wykonanych zabiegów medycyny estetycznej i stomatologii oraz naruszeniem praw pacjenta. Oferuję wsparcie w zakresie prawa karnego, cywilnego, jak i reprezentacji przed sądem lekarskim w postępowaniu dyscyplinarnym oraz przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Moimi klientami są zarówno lekarze, personel medyczny, jak i pacjenci i ich rodziny.

bottom of page