top of page
PRAWO RODZINNE

     Jedną z wielu dziedzin, w której specjalizuje się moja Kancelaria, jest prawo rodzinne. Z zaangażowaniem prowadzę często delikatne i trudne emocjonalnie sprawy rodzinne, które wymagają ode mnie nie tylko rzetelnego przygotowania, ale także empatii i troski o dobro moich Klientów. 

 

Najczęstszy rodzaj spraw, w których reprezentowałam Klientów to:

  • separacje i rozwody

  • podział majątku

  • zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa

  • ustalenie ojcostwa

  • ubezwłasnowolnienie

  • przysposobienie

  • ustalenie kontaktów z dzieckiem

  • władza rodzicielska (ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej)

  • opieka i kuratela

  • uzyskanie zgody na wyjazd dziecka na stałe za granicę, czy posiadanie paszportu.

bottom of page