top of page
Wynagrodzenie kancelarii

Wynagrodzenie Kancelarii uzgadniane jest indywidualne z każdym Klientem, a jego wysokość zależna jest od rodzaju sprawy, koniecznego nakładu pracy oraz stopnia skomplikowania sprawy.

WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE

Z góry określona kwota wynagrodzenia, za którą Kancelaria świadczy daną usługę prawną umówioną z Klientem (np. udzielenie porady prawnej, sporządzenie pisma, prowadzenie sprawy lub inną).

WYNAGRODZENIE GODZINOWE

Z góry określona stawka za godzinę usługi prawnej, którą świadczy Kancelaria. W ramach rozliczenia, po wykonaniu zlecenia, Klient otrzymuje zestawienie godzinowe dokumentujące czynności podjęte przez Kancelarię oraz czas ich wykonania.

WYNAGRODZENIE Z PREMIĄ ZA SUKCES

Wynagrodzenie to jest stosowane w przypadku braku możliwości uiszczenia wynagrodzenia w formie ryczałtu lub stawki godzinowej przez Klienta. Najczęściej kwota wynagrodzenia pobierana na początku prowadzenia sprawy jest niższa niż wynika to z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dotyczącego opłat za czynności adwokackie, jednak w przypadku uzyskania satysfakcjonującego zakończenia sprawy, do tego wynagrodzenia doliczana jest premia za pozytywny wynik sprawy.

bottom of page