top of page
PRAWO RODZINNE

     Jedną z wielu dziedzin, w której specjalizuje się kancelaria adwokacka adwokat Natalii Żmudzińskiej jest prawo rodzinne. Z zaangażowaniem prowadzę często delikatne i trudne emocjonalnie sprawy rodzinne, które wymagają ode mnie nie tylko rzetelnego przygotowania, ale także empatii i troski o dobro moich Klientów. Zdaję sobie sprawę z faktu, iż sprawy te wymagają indywidualnego podejścia oraz delikatności, dlatego zapewniam wsparcie i maksymalnie duży komfort psychiczny. Najczęstszy rodzaj spraw, w których reprezentowałam Klientów to:

 • separacje i rozwody

 • podział majątku

 • unieważnienie małżeństwa

 • zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa

 • ustalenie ojcostwa

 • ubezwłasnowolnienie

 • przysposobienie

 • ustalenie kontaktów z dzieckiem

 • władza rodzicielska (ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej)

 • opieka i kuratela

 • zgoda na wyjazd dziecka na stałe za granicę, czy posiadanie paszportu.

bottom of page